REKOLEKCJE LETNIE 15-22.08.2020 - ODWOŁANE

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INFROMUJEMY, ŻE REKOLEKCJE LETNIE W

2020 ROKU Z POWODU EPIDEMI SIĘ NIE ODBĘDĄ. 

 
 
Termin: 15-22.08.2020 - niestety późno, ale to był jedyny wolny czas.
Koszt pobytu w ośrodku - 83 zł od osoby za dobę – 581 zł za cały tydzień.
Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami i korzystające z ich porcji nic nie płacą.

Rekolekcje poprowadzi ks. Adam Kiziuk.

Do dyspozycji mamy 72 pokoje 4-osobowe w pawilonach i 16 domków 6-osobowych i na to będziemy przyjmować zgłoszenia
 
Formularz wypełniamy online.  W formularzu będzie nowość. Od wszystkich nie tylko od dzieci będziemy prosić rok urodzenia. Ułatwi nam to przydział do grup dzielenia i przydział do grupy w wieku studenckim. Zapisy będą trwały do 1 grudnia do godz. 22:00. Po tej godzinie formularz zniknie ze strony.

Bardzo prosimy o staranne, zgodne z poleceniami wypełnianie formularza (ilość dorosłych, dzieci, imiona, nazwiska, rok urodzenia - nie wiek, wpis w osobnych wierszach). Błędne, niekompletne wypełnienie formularza będzie skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

Uprzedzając ewentualne zapytania informujemy, że nie ma innej możliwości  zapisu. Nie można się też zapisać wcześniej. Jeśli macie Państwo rodzinę, znajomych, którzy chcą uczestniczyć w rekolekcjach, przekażcie im wcześniej tą wiadomość. Podajcie im datę od której zaczynamy zapisy. Uczulamy, w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych zapisy trwają krótko. Każdy zapisuje się osobiście  na osobnym formularzu. Nie można wysłać zgłoszenia za kogoś. Jeśli jest rodzina np. 3 osobowa i chce zabrać ze sobą jeszcze kogoś – jedną czy dwie osoby mogą się zgłosić na jednym formularzu, ale wówczas będą traktowani jak rodzina i będą umieszczeni w jednym pokoju lub domku. Małżeństwa czy osoby indywidualne zachęcamy do łączenia się tak oby obłożyć cały pokój. Jeśli z Państwem chcą jechać na rekolekcje rodziny brata, siostry, kuzynki czy kogoś innego - jeśli jest to więcej osób zapisują się na osobnym formularzu. Proszę wówczas w formularzu podać w odpowiedniej rubryce, nazwisko tej rodziny.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Państwa oznacza akceptację tych zasad. Dlatego bardzo proszę przed jego wypełnieniem o zapoznanie się z tymi zasadami.

Przysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na rekolekcje. W ciągu ok. 2 tygodni od zakończenia zapisów wg poniższych kryteriów stworzymy listę i wyślemy informację zwrotną, potwierdzającą lub odrzucającą zapis.

KRYTERIA ZAPISU
 
W pierwszej kolejności będą zapisywani członkowie Wspólnoty ze Świecia i ich rodziny.

Pozostali będą zapisywani w kolejności zgłoszenia.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do zapisów w pierwszej kolejności rodzin bardziej licznych. Wynika to z tego, że jesteśmy zobowiązani umową do zapewnienia odpowiedniej ilości uczestników. Z prawa tego skorzystamy tylko w sytuacji gdyby wymagana liczba uczestników nie została osiągnięta.

Jeśli wybieracie się Państwo na rekolekcje w kilka rodzin (brat, siostra, kuzyn, kuzynka itp.) proszę to podać w zgłoszeniu (będzie tam odpowiednia rubryka na nazwisko tej rodziny). Jeśli jedna, dwie rodziny z tej grupy „załapią” się na listę to pozostałe rodziny nawet jeśli będą dalej w zgłoszeniach też zakwalifikują się na rekolekcje w pierwszej kolejności. Wiemy, że od lat zabieracie ze sobą bliskich. Nie chcemy, aby była taka sytuacja, że cześć rodziny jedzie część nie. Należy jednak pamiętać o podaniu nazwiska.

W domkach które są 6-osobowe może tam nocować nawet 8 osób. Do tych domków w pierwszej kolejności będą zapisywane rodziny 2+4.

Będziemy także stosowali parytet 25-30% miejsc dla rodzin, które jadą na rekolekcje pierwszy raz.  

Małżeństwa czy osoby indywidualne zachęcamy do łączenia się tak oby obłożyć cały pokój. Da to gwarancję zapisu.

WPŁATY 

• Po ułożeniu listy uczestników co może potrwać ok. 15 grudnia otrzymacie Państwo mail z informacją zwrotną potwierdzającą zapisanie na liście lub informację o umieszczeniu na liście rezerwowej.

• Ci co znajdą się na liście uczestników do 10 stycznia 2020 r. zobowiązani są do wpłaty zaliczki w kwocie 150 zł od każdego płatnego uczestnika. Dane do przelewu będą w informacji zwrotnej. Brak wpłaty w tym czasie będzie skutkował skreśleniem z listy, a w to miejsce zostanie zapisana rodzina z listy rezerwowej.

• Do 15 marca 2020 roku należy wpłacić drugą ratę zaliczki w kwocie 150 zł od osoby. Brak wpłaty drugiej raty w tym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników bez zwrotu pierwszej zaliczki. (Prosimy tego przestrzegać!!!)

• Do 29 lutego 2020 roku można zrezygnować z udziału w rekolekcjach bez konsekwencji finansowych. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. Po tym terminie zaliczkę zwrócimy tylko w sytuacji, gdy na zwolnione miejsca znajdziemy inną rodzinę o tej samej liczbie uczestników.

• Jeśli zgłosicie Państwo swoje uczestnictwo w rekolekcjach podając określoną ilość osób, a po 29 lutego 2020 roku z jakiś powodów liczba ta się zmniejszy i na rekolekcje przyjedziecie w mniejszym składzie to za każde niewykorzystane miejsce, niestety będziecie musieli zapłacić pełną stawkę pomniejszoną o 10 zł tzw. „wsad do kotła”, czyli 73 zł za osobodzień (511 zł za całość). Takie mamy warunki umowy.

• Pozostałą część kosztów w kwocie 281 zł od osoby prosimy wpłacić na konto do 31.07.2020 roku. W tym roku nie będziemy przyjmować wpłat w gotówce.

• Jeśli będzie to dla Państwa wygodniejsze możecie dokonywać wpłaty np. w ratach co miesiąc. Ważne, aby w wyznaczonych terminach była na koncie wpłacona od Państwa właściwa kwota.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA - zapisy zakończone 

 

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY

Jeszcze raz prosimy o terminowe wpłaty. Będziemy to w tym roku bezwzględnie egzekwować, ponieważ jesteśmy zobligowani w określonych terminach dokonywać wpłaty na rzecz ośrodka. W sytaucji, kiedy pierwsza lub kolejne raty nie beda wpływać na konto bedziemy skreślać z listy. Zaliczki już wpłacone w takiej sytuacji bedą Państwu przepadały. 

 
Pozdrawiam Jacek Bednarski
Z Panem Bogiem
 
tel. kontaktowy 608 609 140