Cel istnienia wspólnoty

Chwała Boża i zbawienie

 • Budowanie żywego Kościoła
 • Wzrastanie w mądrości, wierze i poznawaniu Pana
 • Świadectwo, które umacnia nas nawzajem i rodziny chrześcijańskie
 • Umocnienie w wierze naszych rodzin, pielęgnowanie i celebrowanie życia rodzinnego,
 • Stwarzanie naszym dzieciom bezpiecznego środowiska dorastania
 • Pogłębienie relacji małżeńskich
 • Pomoc sobie nawzajem w pokonywaniu trudności

 

Jak osiągnąć cele?

 • Budowanie osobistej relacji z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, rozeznawanie i wypełnianie Jego woli, poddawanie się natchnieniom i prowadzeniu Bożego Ducha
 • Modlitwa osobista i we wspólnocie – spotkania modlitewne, modlitwa wstawiennicza (codzienna za wspólnotę).
 • Przyjmowanie sakramentów – udział w Eucharystii wspólnotowej, regularne korzystanie z sakramentu pojednania
 • Słuchanie Pana – lektura Biblii
 • Ciągła formacja, praca nad sobą – udział w rekolekcjach, dniach skupienia
 • Udział w życiu i dziełach wspólnoty
 • Troska o siebie, miłość braterska
 • Budowanie jedności w wymiarze duchowym i mowy
 • modlitwa rodzinna, czytanie Słowa Bożego, dialog, wspólna praca
 • dzielenie się otrzymanymi darami, służenie sobie nawzajem

 

Jak zrealizujemy cele ?

 • Udział w Eucharystii wspólnotowej w 2 piątek miesiąca o 17.30 i konferencji biblijnej
 • Udział w spotkaniach grup dzielenia
 • Udział w dniach skupienia i rekolekcjach letnich
 • Zaangażowanie w różne diakonie zgodnie z rozeznaniem i potrzebami
 • Ofiara w czasie Eucharystii – finansowe wspieranie dzieł wspólnotowych na miarę swoich możliwości
 • Służba na rzecz ewangelizacji
 • Podjęcie działań formacyjnych dla dzieci i młodzieży (oaza, rekolekcje letnie)