Spotkanie Wspólnoty Rodzin

W najbliższy piątek Wspólnota Rodzin (oraz wszyscy Goście) spotyka się na wspólnej mszy o godz.17:30.

Zapraszamy do wspólnego uwielbiania i dziękczynienia Bogu przez naszego Pana, Jezusa Mesjasza w Jego Świetym Duchu.

Przybywajcie licznie mając na względzie zachetę Pawła Apostoła: 

"I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków; Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. [Hbr 10 24-25]