Spotkanie biblijne

Zapraszamy na spotkanie biblijne, które prowadzi ks.Wojciech Pikor. Kolejne spotkanie w kwietniu.

Spotykamy się w salce w domu parafialnym po wieczornej mszy. 

Weźcie ze sobą swoją Biblię

(11): Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich.

(12): Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą.

(13): W dzień ten pomdleją z pragnienia piękne dziewice i młodzieńcy. [Biblia Tysiąclecia V, Am 8]

Osobiście zareklamuję te spotkania zapraszając samowolnie w imieniu ks.Wojciecha do współudziału. Celowo piszę "współudziału" a nie "uczestnictwa", czy "wysłuchania" lub "obecności", gdyż spotkania te odbywają się w zupełnie innej atmosferze niż akademickie wykłady czy konferencje. Nie są to bowiem wykłady ani prelekcje. Modlimy się razem, słuchamy słów Biblii, komentarza prowadzącego, oraz przede wszystkim dzielimy się tym co to Słowo w nas robi, jak nas zmienia, do czego nas przekonuje, co w nas naprawia, na co wkazuje, do czego zachęca, prowokuje, zaprasza. Nasze spotkania nie mają charakteru dyskusyjnego, choć każdy śmiało może wyrazić swoje zdanie. Nikt nie stara się nikogo przekonywac do swojej racji, raczej uzupełniamy się we wzajemnym dzieleniu. Jednemu bowiem dany jest widzieć jakiś wycinek Bożej rzeczywistości, drugiemu inny. We wspólnym dzieleniu wszystko jest spajane tak by objawiała się Prawda. Zapraszam zatem na ucztę. Chleba starczy dla wszystkich

Szalom

Michał Lewandowski